Friday, January 06, 2023

BBC Bengali service cancellations

 

UK
Canceled shortwave transmissions of BBC Bengali Service from 01 Jan 2023

All times UTC
Bengali to South Asia
1330-1400 on  9510 SNG 250 kW / 330 deg  
1330-1400 on  9900 TAC 100 kW / 131 deg  
1330-1400 on 11750 SLA 125 kW / 080 deg 
1630-1700 on  7265 SLA 125 kW / 080 deg  
1630-1700 on  9585 SNG 250 kW / 320 deg